Switch To: Results Summary | Results Full Table | Team Points Summary | Team Points Full Table

GroupDivisionClubPlayedPoints
SeniorDiv 1Appin 2624
SeniorDiv 1Gregry Hills 2618
SeniorDiv 1Mt Carmel 5716
SeniorDiv 1Norths 469
SeniorDiv 1Appin 158
SeniorDiv 2Ingleburn 1524
SeniorDiv 2Blue Jays 1417
SeniorDiv 2Varroville 1515
SeniorDiv 2Ingleburn 348
SeniorDiv 2Blue Jays 247
SeniorDiv 3Phoenix 1728
SeniorDiv 3Mt Carmel 1618
SeniorDiv 3Contax 1518
SeniorDiv 3Flames 169
SeniorDiv 3Lyrebirds 166
SeniorDiv 4Blue Jays 3524
SeniorDiv 4Appin 3621
SeniorDiv 4Glenquarie 1512
SeniorDiv 4Norths 1612
SeniorDiv 4Norths 244
SeniorDiv 5Lyrebirds 2624
SeniorDiv 5Appin 4621
SeniorDiv 5Blue Jays 4719
SeniorDiv 5Ingleburn 566
SeniorDiv 5Cobras 355
IntermedDiv 1Norths 3621
IntermedDiv 1Mt Carmel 3719
IntermedDiv 1Mt Carmel 4719
IntermedDiv 1Thunder 3612
IntermedDiv 1Mt Carmel 269
IntermedDiv 2Cobras 4632
IntermedDiv 2Glenquarie 2826
IntermedDiv 2Flames 2823
IntermedDiv 2Macqur Flds 3820
IntermedDiv 2Glenfield 169
IntermedDiv 2Thunder 488
IntermedDiv 3Blue Jays 8624
IntermedDiv 3Ingleburn 4622
IntermedDiv 3Blue Jays 7615
IntermedDiv 3Cobras 669
IntermedDiv 3St Thom More 269
IntermedDiv 4Lyrebirds 3729
IntermedDiv 4Easts 1726
IntermedDiv 4Cobras 5822
IntermedDiv 4Glenfield 2817
IntermedDiv 4Blue Jays 9812
IntermedDiv 4Varroville 2811
IntermedDiv 5Gregry Hills 1832
IntermedDiv 5St Johns 1823
IntermedDiv 5Blue Jays 10820
IntermedDiv 5Varroville 3820
IntermedDiv 5St Thom More 1817
IntermedDiv 5Thunder 588
MixedDiv 1Cobras 1729
MixedDiv 1Blue Jays 5628
MixedDiv 1Cobras 2617
MixedDiv 1Holy Family 1616
MixedDiv 1Ingleburn 2814
MixedDiv 1Thunder 153
MixedDiv 2Macqur Flds 2832
MixedDiv 2Austral 1624
MixedDiv 2Easts 2820
MixedDiv 2Macqur Flds 1718
MixedDiv 2Thunder 2814
MixedDiv 2Blue Jays 658