Switch To: Results Summary | Results Full Table | Team Points Summary | Team Points Full Table

GroupDivisionClubPlayedPoints
SeniorDiv 1Appin 2832
SeniorDiv 1Gregry Hills 2722
SeniorDiv 1Mt Carmel 5817
SeniorDiv 1Norths 4710
SeniorDiv 1Appin 169
SeniorDiv 2Ingleburn 1629
SeniorDiv 2Blue Jays 1525
SeniorDiv 2Varroville 1515
SeniorDiv 2Ingleburn 359
SeniorDiv 2Blue Jays 257
SeniorDiv 3Phoenix 1829
SeniorDiv 3Mt Carmel 1826
SeniorDiv 3Contax 1723
SeniorDiv 3Flames 1713
SeniorDiv 3Lyrebirds 188
SeniorDiv 4Blue Jays 3730
SeniorDiv 4Appin 3826
SeniorDiv 4Glenquarie 1618
SeniorDiv 4Norths 1713
SeniorDiv 4Norths 244
SeniorDiv 5Appin 4829
SeniorDiv 5Lyrebirds 2829
SeniorDiv 5Blue Jays 4820
SeniorDiv 5Cobras 3610
SeniorDiv 5Ingleburn 566
IntermedDiv 1Norths 3829
IntermedDiv 1Mt Carmel 3823
IntermedDiv 1Mt Carmel 4823
IntermedDiv 1Thunder 3814
IntermedDiv 1Mt Carmel 2811
IntermedDiv 2Cobras 4840
IntermedDiv 2Glenquarie 21031
IntermedDiv 2Flames 21028
IntermedDiv 2Macqur Flds 31025
IntermedDiv 2Thunder 41013
IntermedDiv 2Glenfield 1811
IntermedDiv 3Blue Jays 8832
IntermedDiv 3Ingleburn 4726
IntermedDiv 3Blue Jays 7820
IntermedDiv 3Cobras 6811
IntermedDiv 3St Thom More 2710
IntermedDiv 4Lyrebirds 3837
IntermedDiv 4Easts 1934
IntermedDiv 4Cobras 5926
IntermedDiv 4Glenfield 21022
IntermedDiv 4Blue Jays 91014
IntermedDiv 4Varroville 21013
IntermedDiv 5Gregry Hills 11038
IntermedDiv 5St Johns 11031
IntermedDiv 5Blue Jays 101026
IntermedDiv 5Varroville 31025
IntermedDiv 5St Thom More 11019
IntermedDiv 5Thunder 51010
MixedDiv 1Cobras 1833
MixedDiv 1Blue Jays 5729
MixedDiv 1Holy Family 1824
MixedDiv 1Cobras 2722
MixedDiv 1Ingleburn 21016
MixedDiv 1Thunder 1611
MixedDiv 2Macqur Flds 21040
MixedDiv 2Austral 1829
MixedDiv 2Easts 2928
MixedDiv 2Macqur Flds 1819
MixedDiv 2Thunder 21016
MixedDiv 2Blue Jays 6512