Switch To: Results Summary | Results Full Table | Team Points Summary | Team Points Full Table

GroupDivisionClubPlayedPoints
SeniorDiv 1Norths 8416
SeniorDiv 1Ingleburn 1416
SeniorDiv 1Phoenix 1410
SeniorDiv 1Flames 247
SeniorDiv 1Varroville 137
SeniorDiv 1St Thom More 233
SeniorDiv 2Mt Carmel 1413
SeniorDiv 2Blue Jays 2413
SeniorDiv 2Blue Jays 1312
SeniorDiv 2Blue Jays 4310
SeniorDiv 2Cobras 347
SeniorDiv 2Norths 144
SeniorDiv 3St Thom More 1416
SeniorDiv 3Blue Jays 3413
SeniorDiv 3Thunder 4410
SeniorDiv 3Glenquarie 1410
SeniorDiv 3Norths 247
SeniorDiv 3Varroville 244
IntermedDiv 1Holy Family 2316
IntermedDiv 1Mt Carmel 2313
IntermedDiv 1Glenquarie 2310
IntermedDiv 1Ingleburn 339
IntermedDiv 1Ingleburn 526
IntermedDiv 1Blue Jays 722
IntermedDiv 2Norths 4416
IntermedDiv 2Cobras 4413
IntermedDiv 2Lyrebirds 1410
IntermedDiv 2Flames 347
IntermedDiv 2Mt Carmel 447
IntermedDiv 2Norths 547
IntermedDiv 3Blue Jays 8316
IntermedDiv 3Cobras 6212
IntermedDiv 3Norths 7410
IntermedDiv 3Varroville 3410
IntermedDiv 3Thunder 247
IntermedDiv 3St Thom More 333
IntermedDiv 4Norths 6413
IntermedDiv 4St Thom More 439
IntermedDiv 4Blue Jays 939
IntermedDiv 4St Thom More 536
IntermedDiv 4Holy Family 333
IntermedDiv 5Ingleburn 6413
IntermedDiv 5Blue Jays 10312
IntermedDiv 5St Johns 136
IntermedDiv 5Cobras 534
IntermedDiv 5St Thom More 634
MixedDiv 1Easts 1416
MixedDiv 1Cobras 1414
MixedDiv 1Contax 1411
MixedDiv 1Flames 147
MixedDiv 1Easts 236
MixedDiv 1Appin 144
MixedDiv 2Norths 9416
MixedDiv 2Ingleburn 2413
MixedDiv 2Holy Family 1410
MixedDiv 2Austral 1310
MixedDiv 2Norths 345
MixedDiv 2Blue Jays 634
MixedDiv 3Thunder 1316
MixedDiv 3Ingleburn 4312
MixedDiv 3Glenquarie 3410
MixedDiv 3Cobras 2410
MixedDiv 3Thunder 344
MixedDiv 3Blue Jays 533
MixedDiv 3Mt Carmel 3