Switch To: Results Summary | Results Full Table | Team Points Summary | Team Points Full Table

GroupDivisionClubWonLostDrawnPlayedWOFLOFPenPointsForAgainst Goal %
SeniorDiv 1Norths 840040001617252 82.692%
SeniorDiv 1Ingleburn 140040001621483 64.458%
SeniorDiv 1Phoenix 1220400010135121 27.893%
SeniorDiv 1Flames 213040007103168 15.327%
SeniorDiv 1Varroville 10303100731120 8.611%
SeniorDiv 1St Thom More 20303010344155 9.462%
SeniorDiv 2Mt Carmel 131040001311246 60.870%
SeniorDiv 2Blue Jays 231040001311657 50.877%
SeniorDiv 2Blue Jays 13003010127343 56.589%
SeniorDiv 2Blue Jays 41203100104891 17.582%
SeniorDiv 2Cobras 31304000765118 13.771%
SeniorDiv 2Norths 10404000463122 12.910%
SeniorDiv 3St Thom More 140040001617276 56.579%
SeniorDiv 3Blue Jays 331040001314695 38.421%
SeniorDiv 3Thunder 4220400010107131 20.420%
SeniorDiv 3Glenquarie 122040001085109 19.495%
SeniorDiv 3Norths 21304000770113 15.487%
SeniorDiv 3Varroville 20404000479135 14.630%
IntermedDiv 1Holy Family 230031001614733148.485%
IntermedDiv 1Mt Carmel 22103100139159 51.412%
IntermedDiv 1Glenquarie 212031001044100 14.667%
IntermedDiv 1Ingleburn 3210301096749 45.578%
IntermedDiv 1Ingleburn 5020211062337 31.081%
IntermedDiv 1Blue Jays 70202020213107 6.075%
IntermedDiv 2Norths 440040001615761 64.344%
IntermedDiv 2Cobras 431040001316363 64.683%
IntermedDiv 2Lyrebirds 122040001096104 23.077%
IntermedDiv 2Flames 31304000777121 15.909%
IntermedDiv 2Mt Carmel 41304000755125 11.000%
IntermedDiv 2Norths 51304000749123 9.959%
IntermedDiv 3Blue Jays 83003100166715148.889%
IntermedDiv 3Cobras 6200211012248150.000%
IntermedDiv 3Norths 72204000105035 35.714%
IntermedDiv 3Varroville 32204000102732 21.094%
IntermedDiv 3Thunder 2130400072749 13.776%
IntermedDiv 3St Thom More 3030301031268 5.882%
IntermedDiv 4Norths 63104000136824 70.833%
IntermedDiv 4St Thom More 4210300094335 40.952%
IntermedDiv 4Blue Jays 9210300093649 24.490%
IntermedDiv 4St Thom More 5120300063249 21.769%
IntermedDiv 4Holy Family 3030300031537 13.514%
IntermedDiv 5Ingleburn 63104000133226 30.769%
IntermedDiv 5Blue Jays 10300300012697328.571%
IntermedDiv 5St Johns 112030006738 6.140%
IntermedDiv 5Cobras 5021300041223 17.391%
IntermedDiv 5St Thom More 6021300041339 11.111%
MixedDiv 1Easts 140040001614059 59.322%
MixedDiv 1Cobras 130140001418271 64.085%
MixedDiv 1Contax 121140001111970 42.500%
MixedDiv 1Flames 11304000774157 11.783%
MixedDiv 1Easts 2120300067886 30.233%
MixedDiv 1Appin 10404000433162 5.093%
MixedDiv 2Norths 940040001614338 94.079%
MixedDiv 2Ingleburn 23104000139971 34.859%
MixedDiv 2Holy Family 12204000107259 30.508%
MixedDiv 2Austral 11203100103760 20.556%
MixedDiv 2Norths 30314000550107 11.682%
MixedDiv 2Blue Jays 6021301044076 17.544%
MixedDiv 3Thunder 130031001610350 68.667%
MixedDiv 3Ingleburn 430030101210723155.072%
MixedDiv 3Glenquarie 32204000108774 29.392%
MixedDiv 3Cobras 22204000107690 21.111%
MixedDiv 3Thunder 30404000420159 3.145%
MixedDiv 3Blue Jays 5030310033381 13.580%
MixedDiv 3Mt Carmel 3000000 0.00%