Switch To: Results Summary | Results Full Table | Team Points Summary | Team Points Full Table

GroupDivisionClubWonLostDrawnPlayedWOFLOFPenPointsForAgainst Goal %
SeniorDiv 1Ingleburn 110001000040485200 24.250%
SeniorDiv 1Phoenix 1630910031311263 13.139%
SeniorDiv 1Norths 8530811027295184 20.041%
SeniorDiv 1Varroville 1250721021125239 7.472%
SeniorDiv 1Flames 2260802014196301 8.140%
SeniorDiv 1St Thom More 2080811012140365 4.795%
SeniorDiv 2Blue Jays 1900901036323100 35.889%
SeniorDiv 2Blue Jays 28201000034286165 17.333%
SeniorDiv 2Mt Carmel 1540910-424213151 15.673%
SeniorDiv 2Blue Jays 4360910022159269 6.568%
SeniorDiv 2Cobras 32801000016171290 5.897%
SeniorDiv 2Norths 1180901-48151328 5.115%
SeniorDiv 3Blue Jays 39101000037400247 16.194%
SeniorDiv 3St Thom More 1630901027362231 17.412%
SeniorDiv 3Thunder 4540901024262260 11.197%
SeniorDiv 3Glenquarie 1340721024147216 9.722%
SeniorDiv 3Norths 2360910022157271 6.437%
SeniorDiv 3Varroville 2080811012177280 7.902%
IntermedDiv 1Holy Family 2900910040429108 44.136%
IntermedDiv 1Mt Carmel 2630910031242187 14.379%
IntermedDiv 1Glenquarie 2450910025190268 7.877%
IntermedDiv 1Ingleburn 3440802020177167 13.249%
IntermedDiv 1Blue Jays 707071201149328 2.134%
IntermedDiv 1Ingleburn 5260811-810164193 10.622%
IntermedDiv 2Norths 410001000040435170 25.588%
IntermedDiv 2Cobras 48201000034426196 21.735%
IntermedDiv 2Flames 34601000022192293 6.553%
IntermedDiv 2Lyrebirds 1350811021199235 10.585%
IntermedDiv 2Mt Carmel 4180910016118321 4.084%
IntermedDiv 2Norths 5270901015132287 5.110%
IntermedDiv 3Blue Jays 880082004016466 31.061%
IntermedDiv 3Cobras 660171203011443 37.874%
IntermedDiv 3Norths 75411000026126111 11.351%
IntermedDiv 3Varroville 346010000228686 10.000%
IntermedDiv 3Thunder 2280100001664133 4.812%
IntermedDiv 3St Thom More 318090101257172 3.682%
IntermedDiv 4St Thom More 4620800026135107 15.771%
IntermedDiv 4Blue Jays 9430710023107123 12.427%
IntermedDiv 4Norths 652070102212352 33.791%
IntermedDiv 4St Thom More 5341800018120106 14.151%
IntermedDiv 4Holy Family 30718000942139 3.777%
IntermedDiv 5Blue Jays 1070071003215613171.429%
IntermedDiv 5Ingleburn 65218000246060 12.500%
IntermedDiv 5St Johns 12608000142785 3.971%
IntermedDiv 5Cobras 5242800-4123681 5.556%
IntermedDiv 5St Thom More 61517010112767 5.757%
MixedDiv 1Cobras 1801910038403151 29.654%
MixedDiv 1Contax 17211000032307170 18.059%
MixedDiv 1Easts 17301000031287242 11.860%
MixedDiv 1Flames 1261901016176308 6.349%
MixedDiv 1Easts 2251801015219268 10.215%
MixedDiv 1Appin 1090910013112344 3.618%
MixedDiv 2Norths 980080203228399 35.732%
MixedDiv 2Holy Family 1630910031191163 13.020%
MixedDiv 2Ingleburn 27301000031235181 12.983%
MixedDiv 2Norths 3261910020141216 7.253%
MixedDiv 2Blue Jays 6261901016139220 7.020%
MixedDiv 2Austral 1180910016113193 6.505%
MixedDiv 3Thunder 1710820037249111 28.041%
MixedDiv 3Ingleburn 480081103624898 31.633%
MixedDiv 3Cobras 2540910028197192 11.400%
MixedDiv 3Glenquarie 3360901018185202 10.176%
MixedDiv 3Blue Jays 5270910015129225 6.370%
MixedDiv 3Thunder 30808020862293 2.645%
MixedDiv 3Mt Carmel 3000000 0.00%