Switch To: Results Summary | Results Full Table | Team Points Summary | Team Points Full Table

GroupDivisionClubWonLostDrawnPlayedWOFLOFPenPointsForAgainst Goal %
SeniorDiv 1Easts 113201500054753503 9.980%
SeniorDiv 1Cobras 19301220047606448 11.272%
SeniorDiv 1C.D.N.A. 47701400035509583 6.236%
SeniorDiv 1Contax 25611210032481480 8.351%
SeniorDiv 1Contax 13611011024331411 8.054%
SeniorDiv 1Cobras 22901101017395534 6.725%
SeniorDiv 1Sports 12801002016380496 7.661%
SeniorDiv 2Macqur Flds 113211611-852614419 9.159%
SeniorDiv 2Flames 110501500045544420 8.635%
SeniorDiv 2C.D.N.A. 59611601044592592 6.250%
SeniorDiv 2Cobras 37901610041636640 6.211%
SeniorDiv 2Easts 331001321-426450521 6.644%
SeniorDiv 2Easts 211101203015373617 5.038%
SeniorDiv 3Sports 212201400050676460 10.497%
SeniorDiv 3Contax 38411310042609417 11.234%
SeniorDiv 3St Johns 18521500041621574 7.213%
SeniorDiv 3Phoenix 18401201036575380 12.610%
SeniorDiv 3Cobras 45701200027473517 7.624%
SeniorDiv 3Appin 22911200019284550 4.303%
SeniorDiv 3Cobras 1101201200012284624 3.793%
SeniorDiv 4C.D.N.A. 614301700059786460 10.051%
SeniorDiv 4Norths 111301420055567379 10.686%
SeniorDiv 4Varroville 15801321036342443 5.939%
SeniorDiv 4Ingleburn 47601302034430404 8.187%
SeniorDiv 4Contax 44621211030387466 6.921%
SeniorDiv 4Lyrebirds 16611310-828453449 7.761%
SeniorDiv 4Cobras 64811301-422344461 5.740%
SeniorDiv 4Ingleburn 201101112015170417 3.706%
SeniorDiv 5Cobras 513201510058783402 12.985%
SeniorDiv 5Cobras 99411420050534360 10.595%
SeniorDiv 5Ingleburn 110401410048606407 10.635%
SeniorDiv 5Cobras 109601502042522509 6.837%
SeniorDiv 5Eaglevale 141001400026402586 4.900%
SeniorDiv 5Easts 46311004-425431262 16.450%
SeniorDiv 5Ingleburn 311111310021251628 3.074%
SeniorDiv 5Appin 101211310018328703 3.589%
SeniorDiv 6Cobras 711201321054401345 8.941%
SeniorDiv 6Eaglevale 29611610048485426 7.116%
SeniorDiv 6Blue Jays 110601600046508418 7.596%
SeniorDiv 6Ingleburn 56501140-441316300 9.576%
SeniorDiv 6Mt Carmel 14701121031251295 7.735%
SeniorDiv 6Bulldogs 15511103027319322 9.006%
SeniorDiv 6Contax 521101310023348463 5.782%
SeniorDiv 6Dolphins 1160716014160219 10.437%
SeniorDiv 7Cobras 814201601058702285 15.395%
SeniorDiv 7Appin 312201420058622296 15.010%
SeniorDiv 7Varroville 27601311038378374 7.775%
SeniorDiv 7Easts 69601501-438410402 6.799%
SeniorDiv 7Flames 25711310033286465 4.731%
SeniorDiv 7Norths 44911400027387441 6.268%
SeniorDiv 7St Thom More 11901013017224378 5.926%
SeniorDiv 7Lyrebirds 211201310-416232600 2.974%
SeniorDiv 8Thunder 115001510064757371 13.603%
SeniorDiv 8Ingleburn 68501330049410432 7.301%
SeniorDiv 8Mt Carmel 29501412-441557469 8.483%
SeniorDiv 8Blue Jays 27601302034540572 7.262%
SeniorDiv 8Phoenix 26801400032480489 7.011%
SeniorDiv 8Easts 55801301028435489 6.843%
SeniorDiv 8Norths 221001220026390444 7.320%
SeniorDiv 8Austral 101001013014151454 3.326%
SeniorDiv 9Blue Jays 413201510058575370 10.360%
SeniorDiv 9Glenfield 112401601052637493 8.076%
SeniorDiv 9Gregry Hills 110401401044523282 13.247%
SeniorDiv 9Blue Jays 39701600043481429 7.008%
SeniorDiv 9St Thom More 24601013026283368 7.690%
SeniorDiv 9Glenquarie 121001220026249460 4.511%
SeniorDiv 9Norths 321001211022295493 4.986%
SeniorDiv 9Easts 721101310-419290438 5.093%
SeniorDiv 10Blue Jays 510111220051408223 15.247%
SeniorDiv 10Lyrebirds 310311401045444315 10.068%
SeniorDiv 10Macqur Flds 28321310043455251 13.944%
SeniorDiv 10Blue Jays 74601030034245270 9.074%
SeniorDiv 10Thunder 23801101020166328 4.601%
SeniorDiv 10Varroville 33701002019166309 5.372%
SeniorDiv 10Blue Jays 601001002-16-6114302 3.775%
SeniorDiv 11Appin 415101610065605317 11.928%
SeniorDiv 11Macqur Flds 413411800058705301 13.012%
SeniorDiv 11Macqur Flds 39711700045454373 7.160%
SeniorDiv 11Gregry Hills 361001600034240380 3.947%
SeniorDiv 11St Johns 1041101500-423272560 3.238%
SeniorDiv 11Blue Jays 801401401014212557 2.719%
GraduateGrad AHoly Family 112101310053595301 15.206%
GraduateGrad AEasts 810401410048575353 11.635%
GraduateGrad ACobras 1210401400044565412 9.795%
GraduateGrad AIngleburn 75701201027364450 6.741%
GraduateGrad AGlenquarie 23901200021322487 5.510%
GraduateGrad AContax 621001200018299524 4.755%
GraduateGrad AFlames 32901101017321514 5.677%
GraduateGrad BThunder 313001310056547249 16.898%
GraduateGrad BCobras 147801500036426461 6.161%
GraduateGrad BEasts 106701310035346402 6.621%
GraduateGrad BContax 76601201030371407 7.596%
GraduateGrad BEaglevale 34611110028261323 7.346%
GraduateGrad BEasts 94611101024283281 9.156%
GraduateGrad BMt Carmel 32901101017206317 5.908%
GraduateGrad CSt Johns 213101400053608286 15.185%
GraduateGrad CMt Carmel 410401410048515328 11.215%
GraduateGrad CBlue Jays 99401300-436480334 11.055%
GraduateGrad CMt Carmel 57701400035478501 6.815%
GraduateGrad CSt Thom More 34701101023386432 8.123%
GraduateGrad CCobras 1311001110018265435 5.538%
GraduateGrad CGlenquarie 301101101011173589 2.670%
GraduateGrad DThunder 512301500051558335 11.104%
GraduateGrad DIngleburn 912101301049641223 22.111%
GraduateGrad DBlue Jays 107511300035273243 8.642%
GraduateGrad DThunder 46711400033281338 5.938%
GraduateGrad DIngleburn 85701200027293371 6.581%
GraduateGrad DAppin 521001200018173452 3.190%
GraduateGrad DBlue Jays 1101101110015154411 3.406%
Junior10ACobras 2790090003618998 21.429%
Junior10ASt Thom More 96401000028170121 14.050%
Junior10ACobras 28531900025201155 14.409%
Junior10AFlames 544080002013567 25.187%
Junior10ABlue Jays 2043070001914084 23.810%
Junior10AHoly Family 524170001450104 6.868%
Junior10AEasts 1816070001051191 3.815%
Junior10AIngleburn 160707000741157 3.731%
Junior10BSt Johns 8820100003415693 16.774%
Junior10BGregry Hills 272090003014066 23.569%
Junior10BCobras 2954090002410160 18.704%
Junior10BVarroville 65308000238572 14.757%
Junior10BThunder 92406100164149 13.946%
Junior10BBlue Jays 213407000164674 8.880%
Junior10BGlenfield 41607000101372 2.579%
Junior10BGlenquarie 90606010619115 2.754%
Junior11AIngleburn 1410111200043396161 20.497%
Junior11ABlue Jays 179101000037438145 30.207%
Junior11ANorths 97301000031395116 34.052%
Junior11ACobras 26531900025236171 15.335%
Junior11AEaglevale 8440800020170185 11.486%
Junior11AHoly Family 4440800020107199 6.721%
Junior11BNorths 105701200027142298 3.971%
Junior11BBlue Jays 185501000025127200 6.350%
Junior11BContax 10280100001671243 2.922%
Junior11BIngleburn 1518090001269262 2.926%
Junior11BSt Johns 70808000843214 2.512%
Junior11CVarroville 515101610065302130 14.519%
Junior11CLyrebirds 711601700050188162 6.826%
Junior11CGlenquarie 881001800042235246 5.307%
Junior11CLyrebirds 67901600037141208 4.237%
Junior11CBlue Jays 1941101500027150190 5.263%
Junior11CAppin 731101401023103183 4.020%
Junior12ACobras 2311101200045401294 11.366%
Junior12AIngleburn 139401300040432308 10.789%
Junior12ABlue Jays 156601200030260234 9.259%
Junior12ASt Thom More 76501100029268248 9.824%
Junior12AContax 92801000016241326 7.393%
Junior12AEaglevale 701001000010148340 4.353%
Junior12BSt Thom More 610201200042325200 13.542%
Junior12BNorths 89311300041240189 9.768%
Junior12BGlenquarie 77501200033341274 10.371%
Junior12BCobras 244701100023167220 6.901%
Junior12BEasts 163701000019121184 6.576%
Junior12BSt Johns 60911000011105232 4.526%
Junior12CCobras 2510301300043259160 12.452%
Junior12CEasts 179301200039249201 10.323%
Junior12CThunder 88311200037285156 15.224%
Junior12CSt Thom More 83801100020189233 7.374%
Junior12CMacqur Flds 7271100001771166 4.277%
Junior12CBlue Jays 16190100001381218 3.716%
Junior13ACobras 2015001520068706250 18.827%
Junior13ACobras 2111601710054506335 8.885%
Junior13AVarroville 49801700044422414 5.996%
Junior13AEasts 148801600040344352 6.108%
Junior13AGlenfield 221301500021189563 2.238%
Junior13AEasts 1311101203015159412 3.216%
Junior13BCobras 228201000034319175 18.229%
Junior13BEasts 15720900030306184 18.478%
Junior13BGlenquarie 6630900027336211 17.694%
Junior13BBlue Jays 13530800023255207 15.399%
Junior13BMt Carmel 8340700016154171 12.865%
Junior13BIngleburn 12250700013164209 11.210%
Junior13BThunder 716070001081264 4.383%
Junior13BHoly Family 30707000792286 4.595%
Junior13CBlue Jays 14710800029181106 21.344%
Junior13CLyrebirds 5540900024172180 10.617%
Junior13CSt Johns 5530800023140107 16.355%
Junior13CSt Thom More 5430700019163143 16.284%
Junior13CAppin 6141600010105110 15.909%
Junior13CEaglevale 6141600010101153 11.002%
Junior13CGlenfield 3150600-4577140 9.167%
Junior14AEaglevale 5620810030368204 22.549%
Junior14AContax 8610710029289137 30.136%
Junior14ACobras 17530800023344228 18.860%
Junior14AEasts 12330601015231202 19.059%
Junior14AMacqur Flds 6240600012105274 6.387%
Junior14AHoly Family 215060009128243 8.779%
Junior14AMt Carmel 70505010556233 4.807%
Junior14BGregry Hills 58201000034462212 21.792%
Junior14BCobras 18720900030237175 15.048%
Junior14BSt Thom More 4720900030261194 14.948%
Junior14BSt Johns 4440800020186199 11.683%
Junior14BGlenquarie 5340700016128151 12.110%
Junior14BCobras 19250700013141153 13.165%
Junior14BBlue Jays 120707000749224 3.125%
Junior14BNorths 7160700-4670226 4.425%
Junior15ACobras 16600600024280189 24.691%
Junior15AC.D.N.A. 7430700019301264 16.288%
Junior15ACobras 15330600015201243 13.786%
Junior15AIngleburn 1014050008165204 16.176%
Junior15AEasts 1104040004111158 17.563%
Junior15BNorths 5710800029269215 15.640%
Junior15BLyrebirds 4340700016240201 17.058%
Junior15BSt Johns 3340700016152190 11.429%
Junior15BMt Carmel 6330600015145126 19.180%
Junior15BMacqur Flds 5320500014136124 21.935%
Junior15BFlames 405050005103189 10.899%
Junior15CEaglevale 4600600024198108 30.556%
Junior15CIngleburn 11331700017187139 19.219%
Junior15CNorths 6231600013159137 19.343%
Junior15CThunder 6230500-47100124 16.129%
Junior15CGlenquarie 40404000421157 3.344%
NetSetGo8yr RedEasts 20120113100549219 37.247%
NetSetGo8yr RedBlue Jays 23102113010447326 21.598%
NetSetGo8yr RedCobras 3295115000437350 9.733%
NetSetGo8yr RedHoly Family 666113000324744 8.217%
NetSetGo8yr RedGlenfield 539012000211676 1.754%
NetSetGo8yr RedSt Johns 91921200017638 1.316%
NetSetGo8yr RedCobras 3301021200014761 0.956%
NetSetGo8yr RedIngleburn 17000000 0.00%
NetSetGo9yr RedCobras 301510160006126525 66.250%
NetSetGo9yr RedEaglevale 91510160006118928 42.188%
NetSetGo9yr RedCobras 31105116000477268 6.618%
NetSetGo9yr RedBlue Jays 2287116000414866 4.545%
NetSetGo9yr RedAppin 8880160004076110 4.318%
NetSetGo9yr RedEaglevale 10510116000323395 2.171%
NetSetGo9yr RedEasts 1949316000313084 2.232%
NetSetGo9yr RedSt Thom More 101132160002133163 1.265%
NetSetGo9yr RedMacqur Flds 81132160002117124 0.857%