Switch To: Results Summary | Results Full Table | Team Points Summary | Team Points Full Table

GroupDivisionClubWonLostDrawnPlayedWOFLOFPenPointsForAgainst Goal %
SeniorDiv 1Cobras 1200200089748101.042%
SeniorDiv 1Sports 1110200058888 50.000%
SeniorDiv 1Contax 2110200056363 50.000%
SeniorDiv 1Cobras 2110200058095 42.105%
SeniorDiv 1Easts 1100100044529155.172%
SeniorDiv 1C.D.N.A. 4020200026195 32.105%
SeniorDiv 1Contax 1010100012339 58.974%
SeniorDiv 2Macqur Flds 130030001211469 55.072%
SeniorDiv 2Flames 1210300099477 40.693%
SeniorDiv 2Easts 3110210094868 35.294%
SeniorDiv 2Cobras 3120300069476 41.228%
SeniorDiv 2C.D.N.A. 512030006102110 30.909%
SeniorDiv 2Easts 2020201024193 22.043%
SeniorDiv 3Appin 2101200065736 79.167%
SeniorDiv 3Contax 3010110053642 85.714%
SeniorDiv 3Phoenix 1100101044314307.143%
SeniorDiv 3Cobras 4100100044334126.471%
SeniorDiv 3Sports 2100100044236116.667%
SeniorDiv 3St Johns 1011200035766 43.182%
SeniorDiv 3Cobras 11020200022777 17.532%
SeniorDiv 4C.D.N.A. 6200200088340103.750%
SeniorDiv 4Varroville 1200200083624 75.000%
SeniorDiv 4Norths 1110200056338 82.895%
SeniorDiv 4Lyrebirds 1110200055637 75.676%
SeniorDiv 4Ingleburn 4110200053954 36.111%
SeniorDiv 4Contax 4010110051647 34.043%
SeniorDiv 4Ingleburn 2020200022254 20.370%
SeniorDiv 4Cobras 6010101012445 53.333%
SeniorDiv 5Ingleburn 1200200089034132.353%
SeniorDiv 5Cobras 10200200085725114.000%
SeniorDiv 5Easts 4200200086634 97.059%
SeniorDiv 5Cobras 5110200058339106.410%
SeniorDiv 5Cobras 9110200056252 59.615%
SeniorDiv 5Eaglevale 1020200022063 15.873%
SeniorDiv 5Appin 1020200022480 15.000%
SeniorDiv 5Ingleburn 30202000231106 14.623%
SeniorDiv 6Blue Jays 1200200085832 90.625%
SeniorDiv 6Ingleburn 5200200084930 81.667%
SeniorDiv 6Cobras 7200200084840 60.000%
SeniorDiv 6Mt Carmel 1110200054237 56.757%
SeniorDiv 6Dolphins 1010110051328 46.429%
SeniorDiv 6Eaglevale 2020200023750 37.000%
SeniorDiv 6Contax 5020200023852 36.538%
SeniorDiv 6Bulldogs 1010101011228 42.857%
SeniorDiv 7Appin 3200200088526163.462%
SeniorDiv 7Cobras 8200200086325126.000%
SeniorDiv 7Flames 2200200086940 86.250%
SeniorDiv 7Varroville 2110200055645 62.222%
SeniorDiv 7Lyrebirds 2010110051236 33.333%
SeniorDiv 7Norths 4020200023466 25.758%
SeniorDiv 7St Thom More 101010101946 19.565%
SeniorDiv 7Easts 6020200-4-22872 19.444%
SeniorDiv 8Blue Jays 2200200089943115.116%
SeniorDiv 8Thunder 1200200086844 77.273%
SeniorDiv 8Ingleburn 6200200086055 54.545%
SeniorDiv 8Mt Carmel 2110200056750 67.000%
SeniorDiv 8Phoenix 2110200054844 54.545%
SeniorDiv 8Norths 2020200025260 43.333%
SeniorDiv 8Austral 1020200023462 27.419%
SeniorDiv 8Easts 50202000237107 17.290%
SeniorDiv 9Gregry Hills 1200200086925138.000%
SeniorDiv 9St Thom More 2200200086232 96.875%
SeniorDiv 9Glenfield 1200200086544 73.864%
SeniorDiv 9Blue Jays 4110200054040 50.000%
SeniorDiv 9Easts 7110200055355 48.182%
SeniorDiv 9Blue Jays 3020200023559 29.661%
SeniorDiv 9Norths 3020200022657 22.807%
SeniorDiv 9Glenquarie 1020200022664 20.313%
SeniorDiv 10Lyrebirds 3200200083514125.000%
SeniorDiv 10Blue Jays 7110200054444 50.000%
SeniorDiv 10Thunder 2110200053435 48.571%
SeniorDiv 10Blue Jays 510010004339366.667%
SeniorDiv 10Macqur Flds 2100100043512291.667%
SeniorDiv 10Varroville 3020200021745 18.889%
SeniorDiv 10Blue Jays 6020200-4-2948 9.375%
SeniorDiv 11Appin 42002100125533 83.333%
SeniorDiv 11Macqur Flds 420130001011130123.333%
SeniorDiv 11Macqur Flds 32013000107233 72.727%
SeniorDiv 11Gregry Hills 3120300064564 23.438%
SeniorDiv 11Blue Jays 8020201021669 11.594%
SeniorDiv 11St Johns 10030300-4-142112 12.500%
GraduateGrad AHoly Family 1200200089529163.793%
GraduateGrad AEasts 8200200086135 87.143%
GraduateGrad AFlames 3110200056163 48.413%
GraduateGrad ACobras 12110200055778 36.538%
GraduateGrad AGlenquarie 2020200023084 17.857%
GraduateGrad AContax 6010100012127 77.778%
GraduateGrad AIngleburn 7010100011928 67.857%
GraduateGrad BThunder 3200200086822154.545%
GraduateGrad BMt Carmel 3110200054031 64.516%
GraduateGrad BCobras 14110200054446 47.826%
GraduateGrad BContax 7110200053751 36.275%
GraduateGrad BEasts 9100100042418133.333%
GraduateGrad BEasts 10020200024860 40.000%
GraduateGrad BEaglevale 301010001841 19.512%
GraduateGrad CBlue Jays 9200200086141 74.390%
GraduateGrad CMt Carmel 5110200055743 66.279%
GraduateGrad CCobras 13110200054353 40.566%
GraduateGrad CSt Johns 2100100043115206.667%
GraduateGrad CMt Carmel 40000100400 0.000%
GraduateGrad CGlenquarie 3020200024265 32.308%
GraduateGrad CSt Thom More 3010101012138 55.263%
GraduateGrad DIngleburn 920020008949522.222%
GraduateGrad DIngleburn 8200200086929118.966%
GraduateGrad DThunder 5200200086840 85.000%
GraduateGrad DAppin 5020200023075 20.000%
GraduateGrad DBlue Jays 10020200021966 14.394%
GraduateGrad DBlue Jays 11010100012135 60.000%
GraduateGrad DThunder 401010001855 14.545%
Junior10AFlames 51001100883266.667%
Junior10ACobras 2720020008216175.000%
Junior10ACobras 28200200084419115.789%
Junior10AEasts 18110200052618 72.222%
Junior10AHoly Family 511020005119 61.111%
Junior10AIngleburn 1602020002836 11.111%
Junior10ASt Johns 802020002632 9.375%
Junior10ASt Thom More 90101010123 66.667%
Junior10BBlue Jays 2020020008597421.429%
Junior10BCobras 2920020008166133.333%
Junior10BGlenquarie 9110200051316 40.625%
Junior10BThunder 911020005912 37.500%
Junior10BVarroville 6110200051527 27.778%
Junior10BGregry Hills 2110200051037 13.514%
Junior10BBlue Jays 2102020002912 37.500%
Junior10BGlenfield 402020002115 3.333%
Junior11ABlue Jays 17200200085025100.000%
Junior11ACobras 26111300074128 48.810%
Junior11AIngleburn 14111300073835 36.190%
Junior11ANorths 9110200051717 50.000%
Junior11AEaglevale 8020200021859 15.254%
Junior11BHoly Family 43003000124924 68.056%
Junior11BContax 102013000104126 52.564%
Junior11BBlue Jays 18210300095122 77.273%
Junior11BNorths 10111300072936 26.852%
Junior11BIngleburn 15030300031641 13.008%
Junior11BSt Johns 7030300032158 12.069%
Junior11CVarroville 5200210012246200.000%
Junior11CLyrebirds 7210300092811 84.848%
Junior11CGlenquarie 8210300093821 60.317%
Junior11CAppin 7200201082312 95.833%
Junior11CBlue Jays 19030300031030 11.111%
Junior11CLyrebirds 603030003851 5.229%
Junior12AIngleburn 13200200086816212.500%
Junior12ACobras 23200200086924143.750%
Junior12ASt Thom More 7200200085225104.000%
Junior12AEaglevale 7020200022743 31.395%
Junior12ANorths 8020200021174 7.432%
Junior12AContax 9010100011723 73.913%
Junior12ASt Johns 6010100011049 20.408%
Junior12BBlue Jays 1530030001214812411.111%
Junior12BEasts 16210300093932 40.625%
Junior12BGlenquarie 7210300095894 20.567%
Junior12BSt Thom More 6120300066275 27.556%
Junior12BSt Thom More 8120300062181 8.642%
Junior12BEasts 1703030003741 5.691%
Junior12CMacqur Flds 7111300071921 30.159%
Junior12CCobras 2410120006119 61.111%
Junior12CThunder 8120300062751 17.647%
Junior12CCobras 25110200053413130.769%
Junior12CBlue Jays 16110200052421 57.143%
Junior13ACobras 2030030001211142 88.095%
Junior13ACobras 21210300098359 46.893%
Junior13AEasts 14210300096046 43.478%
Junior13AVarroville 4120300067190 26.296%
Junior13AGlenfield 2120300063589 13.109%
Junior13AEasts 13030300034680 19.167%
Junior13BBlue Jays 13200200087718213.889%
Junior13BEasts 15200200084126 78.846%
Junior13BCobras 22110200053022 68.182%
Junior13BMt Carmel 8110200052228 39.286%
Junior13BHoly Family 3110200052549 25.510%
Junior13BEaglevale 6110200051745 18.889%
Junior13BThunder 7020200021528 26.786%
Junior13BLyrebirds 5020200021122 25.000%
Junior13CGlenquarie 620020008549300.000%
Junior13CIngleburn 12200200087113273.077%
Junior13CSt Thom More 5200200083319 86.842%
Junior13CBlue Jays 14020200021752 16.346%
Junior13CGlenfield 3020200021063 7.937%
Junior13CAppin 6010100011113 84.615%
Junior13CSt Johns 501010001330 10.000%
Junior14ACobras 172002000813927257.407%
Junior14AEaglevale 5200200089625192.000%
Junior14AEasts 12110200056551 63.725%
Junior14AContax 810010004662999.999%
Junior14AMt Carmel 70202000232105 15.238%
Junior14ASt Thom More 40202000212146 4.110%
Junior14ASt Johns 401010001660 10.000%
Junior14BHoly Family 2200200088622195.455%
Junior14BCobras 19200200084128 73.214%
Junior14BMacqur Flds 6200200085247 55.319%
Junior14BGregry Hills 5110200057553 70.755%
Junior14BGlenquarie 5110200053326 63.462%
Junior14BCobras 18020200022844 31.818%
Junior14BNorths 7020200022565 19.231%
Junior14BBlue Jays 12020200022681 16.049%
Junior15ACobras 162002000812529215.517%
Junior15ACobras 15101200068245 91.111%
Junior15AC.D.N.A. 7101200067856 69.643%
Junior15AIngleburn 10110200056366 47.727%
Junior15AEasts 11110200054971 34.507%
Junior15ALyrebirds 4110200053486 19.767%
Junior15AMacqur Flds 5020200023372 22.917%
Junior15ANorths 5020200023271 22.535%
Junior15BMt Carmel 6200200085327 98.148%
Junior15BSt Johns 3200200084032 62.500%
Junior15BIngleburn 11110200054321102.381%
Junior15BEaglevale 4110200055731 91.935%
Junior15BFlames 4110200055243 60.465%
Junior15BThunder 6110200053645 40.000%
Junior15BNorths 6020200022037 27.027%
Junior15BGlenquarie 402020002368 2.206%
NetSetGo8yr RedEasts 2020020008111550.000%
NetSetGo8yr RedBlue Jays 2320020008110550.000%
NetSetGo8yr RedGlenfield 51102000547 28.571%
NetSetGo8yr RedCobras 321001000421200.000%
NetSetGo8yr RedSt Johns 90202000217 7.143%
NetSetGo8yr RedCobras 3302020002010 0.000%
NetSetGo8yr RedHoly Family 60101000114 25.000%
NetSetGo8yr RedIngleburn 17000000 0.00%
NetSetGo9yr RedEaglevale 9300300012141466.667%
NetSetGo9yr RedAppin 8300300012137 61.905%
NetSetGo9yr RedBlue Jays 2221030009126 66.667%
NetSetGo9yr RedCobras 3020020008391999.999%
NetSetGo9yr RedEaglevale 1012030006515 11.111%
NetSetGo9yr RedCobras 311102000554 62.500%
NetSetGo9yr RedEasts 1903030003513 12.821%
NetSetGo9yr RedMacqur Flds 803030003311 9.091%
NetSetGo9yr RedSt Thom More 1002020002038 0.000%